Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku kontroli szczelności instalacji chłodniczych. Zgodnie z wymaganiami ustawy „O substancjach kontrolowanych” użytkownicy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego R12 i R22 są zobowiązani do okresowej kontroli szczelności instalacji i prowadzenia stosownej dokumentacji.