Nie zwalniamy tempa, kolejna realizacja trafiła do naszego portfolio. Inżynierowie CentroClimy zajęli się opracowaniem projektu oraz instalacją wentylacji i systemu oddymiania na potrzeby nowoczesnego osiedla Lokum Salsa w Krakowie.

Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców to podstawa. Wentylacja zamontowana w budynkach nie tylko usunie powstające w pomieszczeniach lotne zanieczyszczenia, ale zastąpi je świeżym, oczyszczonym powietrzem. Ponadto sprawna wymiana powietrza zapewnia zdrowy klimat w mieszkaniu, jak i w całym budynku. Ważnym aspektem podczas projektowania Lokum Salsa była energooszczędność, którą udało się uzyskać dzięki nowoczesnej wentylacji. System oddymiania natomiast gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańców w przypadku pożaru, ułatwia ewakuację i ogranicza rozprzestrzenianie się ognia.