Utrzymanie wysokiej jakości parametrów powietrza w budynkach medycznych należy do kluczowych zadań systemów klimatyzacji i wentylacji. Jest to szczególnie ważne w pomieszczeniach specjalistycznych, jak sale zabiegowe czy laboratoria. Klinika Medycyny Rozrodu Artvimed w Krakowie zaufała naszym specjalistom, którzy zajęli się wyposażeniem w dedykowane systemy obiektu przy ulicy Czyżówka w Krakowie.

Głównym celem współpracy z Kliniką Artvimed było stworzenie systemu, który umożliwi pełną kontrolę ciśnienia i parametrów powietrza. Ze względu na specyfikę pomieszczeń fundamentem projektu są dwie centrale klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym.

Instalacja NW1 ma odpowiadać za część obiektu służącą jako klinika i została podzielona na dwie sekcje – dedykowaną sali zabiegowej, przylegającym do niej pomieszczeniom pomocniczym i pokojowi pobytu pacjenta oraz sekcję obsługującą pozostałe pomieszczenia kliniki. Łączy je centrala, która w ciągu godziny ma wymieniać 4,5 tys. m³ powietrza, jak również regulować jego temperaturę w zależności od sezonu – zimą 20oC, a latem 24oC. Nawiew do sali oraz pokoju zabiegowego będzie realizowany przez nawiewniki z filtrami HEPA klasy H13, natomiast ze względu na wykorzystywanie w sali podtlenku azotu, wywiew będzie odbywał się na dwóch poziomach. Instalacja NW1 wyposażona jest w regulatory zmiennego przepływu VAV, które umożliwiają prawidłową dystrybucję powietrza a możliwość ustawienia harmonogramów pracy instalacji pozwoli na zmniejszenie zużycia energii przez cały system.