W połączeniu z wysokimi temperaturami biuro wydaje się niezbyt przyjazną przestrzenią, a przecież korzystamy z niej przez większą część dnia. Spada wydajność naszej pracy i obniża się samopoczucie – udowodniono, że najlepsze wyniki osiągane są w temperaturach od 20 do 25°C. Zbyt duża różnica pomiędzy warunkami wewnątrz i na zewnątrz niekorzystnie wpływa na koncentrację i zdrowie pracowników. Dzięki zachodzącej wymianie powietrza i zastosowaniu filtrów, rola klimatyzacji nie sprowadza się tylko do regulowania temperatury, ale także oczyszczania powietrza z bakterii, pyłów i kurzu.

Rozwiązania dopasowane do budynku

Powierzchnie biurowe z wieloma pomieszczeniami, zazwyczaj wyposaża się w systemy klimatyzacyjne o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza, a także klimatyzatory naścienne i urządzenia typu multisplit. Możemy wybierać jednak spośród szerokiej oferty innych typów klimatyzatorów: sufitowych, kanałowych czy kasetonowych. To właśnie jednostki kasetonowe dedykowane są dla pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych, dzięki m. in. swojej budowie, funkcji cichej pracy i opcji zdalnego sterowania za pomocą pilota. Optymalnym technologicznie rozwiązaniem biurowym jest np. jednostka kasetonowa kompaktowa 4-stronna TMV 5, która idealnie wkomponowuje się w układ sufitów podwieszanych,  oraz zapewnia równomierny rozkład powietrza i temperatury w pomieszczeniu. Wystarczą tylko cztery jednostki zewnętrzne, aby podłączyć 80 różnego rodzaju jednostek wewnętrznych – to dowolna ilość kombinacji i nieograniczone możliwości projektowania. Zastosowanie silnika DC oraz płynnej regulacji prędkości, pozwala na osiągnięcie o 30% wyższej sprawności w stosunku do innych urządzeń klimatyzacyjnych. Zakres pracy układów TOSOT jest znaczny – w funkcji grzania to od -20 do +24°C, a w trybie chłodzenia od -5 do +52°C. Aby obniżyć koszty zużycia energii, opracowano system inteligentnej kontroli zapotrzebowania na moc. Urządzenia działają na zasadzie wzajemnego odczytywania parametrów – jeśli obciążenie jednego przekroczy 75%, automatycznie uruchamia się dodatkowa jednostka, a gdy spada poniżej 40% – jedna z nich jest odłączana. Pozwala to zoptymalizować zużycie energii przez urządzenia i sprawia że system jest tańszy w eksploatacji.

Dobrze działające systemy wentylacyjne, dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń przy zastosowaniu wentylacji mieszającej lub wyporowej, a ze względów ekonomicznych wartą użycia jest ta z odzyskiem ciepła. Ze względu na konieczność dopasowania warunków do wielu osób przebywających w jednym pomieszczeniu, warto skorzystać z indywidualnego systemu regulacji mikroklimatu. Każdy z użytkowników, będzie miał dzięki temu możliwość ustawienia odpowiadających mu parametrów, poprzez np. skierowanie strumienia świeżego powietrza bezpośrednio na biurko. Większą część kosztów eksploatacji budynku stanowią systemy klimatyzacji i wentylacji – zużycie energii i późniejsze prace serwisowe. Dlatego już na etapie projektowania budynku warto zaaranżować współpracę pomiędzy architektem i projektantem instalacji, aby móc skorzystać z dostępnych rozwiązań optymalizujących koszty.

Zadbana instalacja inwestycją na lata

Odpowiednio użytkowana instalacja klimatyzacyjna to warunek prawidłowego i długoletniego funkcjonowania urządzenia. Nie poddawana serwisowaniu i nieregularnie czyszczona jest źródłem bakterii i grzybów, które wdychamy wraz ze świeżo doprowadzonym powietrzem. Producenci oraz firmy specjalizujące się w serwisie i montażu zalecają, aby kompleksowe czyszczenie klimatyzacji odbywało się przynajmniej dwa razy w roku – przed i po sezonie. We własnym zakresie warto zadbać o filtry i czyścić je nie rzadziej niż raz w miesiącu z użyciem wody i delikatnego detergentu. W przypadku powierzchni biurowych ma to znaczenie zarówno w aspekcie ekonomicznym, ale i prawnym. Częste serwisowanie i czyszczenie układów przedłuża żywotność urządzenia, tym samym ogranicza wysokie koszty urządzeń i montażu. Regulacje prawne w Kodeksie Pracy zobowiązują pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to jest odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza (wentylacji), która utrzymana jest w czystości i dobrym stanie technicznym.