Jak działa rekuperator?

Całość instalacji obsługują zwykle dwa układy, przez które przepływa powietrze. Pierwszy z nich składa się z systemu kanałów wentylacyjnych i nawiewników odpowiedzialnych za doprowadzenie do środka świeżego powietrza. Z kolei zużyte powietrze innymi kanałami wraca do centrali z rekuperatorem i wentylatorem. W tym miejscu napotyka świeże powietrze (doprowadzane z zewnątrz przez układ czerpny) i poprzez wymiennik rekuperacyjny (bez mieszania się strumieni powietrza) ogrzewa je, zanim zostanie rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń. Zaletą wentylacji z rekuperatorem jest nie tylko kontrolowana wymiana powietrza, ale też oszczędność energii – system niweluje straty ciepła na wentylację nawet do 70% w ciągu całego roku przy dobrej termoizolacji budynku. Wentylacja z rekuperacją może nawet zastąpić ogrzewanie w budynkach pasywnych, których zapotrzebowanie na energię użytkową wynosi zaledwie 15 kWh/m3. W ich przypadku dla utrzymania komfortu cieplnego wystarczy dogrzewanie powietrza wentylacyjnego np. z wykorzystaniem pompy ciepła.

Decyzja o montażu rekuperatora powinna zapaść na etapie projektu

Mimo niezmiennej zasady działania całego układu poszczególne projekty instalacji mogą się znacznie różnić. Centrala wentylacyjna z rekuperatorem łączy sieć kanałów, która jest jednym z wielu współpracujących ze sobą elementów. W fazie projektowania instalacji kluczową rolę odgrywa rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych. Ich układ determinuje wybór centrali o konkretnych parametrach i typie wymiennika. Planując montaż wentylacji w nowym budynku, warto pamiętać, że każda zmiana nawet na wczesnym etapie budowy może być trudna do zrealizowania, a ewentualne przeróbki dosyć kosztowne. Wynika to z wielu czynników, jakie musi wziąć pod uwagę projektant – tj. rozmieszczenie przewodów względem konstrukcji budowlanej, ich izolację czy prędkość przepływu powietrza oraz prawidłowe rozprowadzenie powietrza po budynku. Koszt montażu instalacji z rekuperatorem wynosi od 10 do kilkunastu tysięcy złotych. Na indywidualną wycenę wpływa wiele czynników, w tym powierzchnia budynku i jego usytuowanie.

Nowo zainstalowany układ z rekuperatorem zawsze należy wyregulować. Podczas pomiarów montażyści weryfikują wydajność instalacji oraz sprawdzają ciśnienie w kanałach wentylacyjnych. Wartości wszystkich ważnych parametrów powinny być zbieżne z tymi, które zakładał projekt. Właściwie zaprojektowana, zamontowana i wyregulowana instalacja spełni swoje zadanie i sprawdzi się w energooszczędnym budownictwie.