KLIENT:

ATT S.A.

ADRES:

ul. Krakowska 368, Zabierzów

TERMIN:

grudzień 2009 – rozpoczęcie prac

maj 2010 – zakończenie robót

WYZWANIE:

Zapewnienie nawiewu powietrza do studia filmowego na odpowiednim poziomie czystości i dobór systemu klimatyzacji, który będzie dostosowany do bardzo dużych zysków ciepła produkowanych przez oświetlenie i klimatyzację pracującą cały rok.

ROZWIĄZANIE 

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo torów wyścigowych każda odrobina kurzu osiadająca na soczewkach kamer HD była bardzo widoczne. Zastosowaliśmy więc podwójny stopień filtracji oraz nawiew powietrze z prędkością na tyle wolną, żeby nie powodowała podnoszenia się kurzu z kanałów, ścian i podłogi.

OPIS INSTALACJI

Instalacja wentylacji pełnić następujące funkcje: doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza z uwagi na szacunkową ilość przebywających tam osób oraz utrzymanie wymaganych parametrów powietrza wentylacyjnego. Powietrze zewnętrze dostarczane poprzez czerpnię, umieszczoną na centrali wentylacyjnej dachowej, trafia bezpośrednio do komory filtracyjnej, gdzie zostaje poddane obróbce w centrali. Jest ono następnie rozprowadzone siecią przewodów do pomieszczeń i nawiane z odpowiednią prędkością poprzez nawiewniki wirowe oraz kratki nawiewne (wyposażone w dodatkowe filtry z uwagi na bardzo dużą czułość kamer HD pracujących w studio). Do klimatyzacji pomieszczeń studia, pomieszczeń biurowych, torów wyścigowych, reżyserki zaprojektowano system klimatyzacji typu VRVIII firmy Daikin w oparciu o pełny typoszereg urządzeń (kanałowe, naścienne oraz kasetonowe). Urządzenia mają funkcję pompy ciepła, co umożliwia grzania w okresach przejściowych. W pomieszczeniach serwerowni został zamontowany system klimatyzacji precyzyjnej z szafami klimatyzacyjnymi Liebert Hiross HPM firmy Emerson Network Power. W serwerowniach zamontowano także system oddymiania na wypadek pożaru.

 

PROJEKTANT

NOVAK-RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE

KIEROWNIK ROBÓT

Bartosz Dyda, CentroClima

INWESTOR: 

ATT S.A. ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów k/Krakowa