KLIENT:

Fitness Platinium

ADRES:

ul. Bratysławska 4, 31-201 Kraków

TERMIN:

2016 (sierpień – grudzień) – projekt | realizacja | prace wykończeniowe

WYZWANIE:

Zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń w celu utrzymania w nich wymaganych warunków higieniczno – sanitarnych z uwzględnieniem możliwości technicznych obiektu.

ROZWIĄZANIE:

Dla części strefy fitness, części socjalnej, sali zabaw i solarium odpowiednią ilość świeżego powietrza zapewnia 7 central nawiewno- wywiewnych produkcji ClimaGold. Każda z central wyposażona jest w wymiennik krzyżowy, nagrzewnicę wodną oraz chłodnicę freonową. Realizacja funkcji chłodzenia w centralach wentylacyjnych odbywa się za pomocą agregatów produkcji Midea. Ponadto, w każdym pomieszczeniu do ćwiczeń w strefie SPA oraz solarium chłodzenie powietrza obiegowego jest realizowane za pomocą kasetonowych jednostek wewnętrznych w systemie MiniVRF oraz Split produkcji Midea.

OPIS INSTALACJI:

Instalacja została wykonana w oparciu o 7 niezależnych systemów obsługujących poszczególne strefy klubu (m.in. maszyny półwolne, sztuki walki, cross fitness, treningi personalne), część socjalną (pomieszczenie sanitarne i szatnie), salę zabaw, solarium oraz pomieszczenia dedykowane usługom dodatkowym. Największą w całym klubie część obsługują w sumie 3 centrale nawiewno-wywiewne o łącznym wydatku ok 30.000 m3/h. Każda z nich została wyposażona w wysoko sprawny odzysk ciepła, nagrzewnicę wodną oraz chłodnicę freonową i dwustopniową filtrację, która z 85% skutecznością wyłapuje pyły powyżej 1 μm a więc zapewnia powietrze wolne od smogu. Zainstalowany system wentylacji umożliwia odzysk ciepła i chłodu dzięki wysoko sprawnym wymiennikom rekuperacyjnym zmniejszono zapotrzebowanie na ciepłą wodę technologiczną do zasilenia nagrzewnic wodnych, jak i na chłód do ochłodzenia powietrza latem umożliwiło zastosowanie agregatów chłodniczych o mniejszej mocy. Wentylatory typu swing zostały zamontowane bezpośrednio na wale silnika, przez co osiągnięto większą sprawność układu wentylacyjnego i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez silniki wentylatorów. Realizacja funkcji chłodzenia w centralach wentylacyjnych odbywa się za pomocą inwerterowych agregatów bezpośredniego odparowania. W każdym pomieszczeniu do ćwiczeń chłodzenie powietrza obiegowego jest realizowane za pomocą kasetonowych jednostek wewnętrznych w systemie Mini VRV ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Wysoko sprawne układy ze sprężarkami typu scroll sterowanymi inwerterowo zapewniają dostosowanie mocy agregatów do bieżącego zapotrzebowania, co miało szczególne znaczenie dla tej realizacji.

WYKORZYSTANE SYSTEMY:

• system   NW1   –   obsługujący   część   klubu   fitness:   strefa   cardio,   maszyny półwolne,   strefa   izotoniczna,   strefa   siłowa   i   funkcjonalna   (centrala nawiewno-wywiewna     o     wydatku     14     800     m3/h         z     krzyżowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą o mocy 90kW, chłodnicą freonową o mocy 81kW, sekcją filtracyjną)
• system NW2 – obsługujący część klubu fitness: trening personalny, sztuki walki, (centrala nawiewno-wywiewna o wydatku 3 500 m3/h, z krzyżowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą o mocy 19kW, chłodnicą freonową o mocy 18kW, sekcją filtracyjną)
• system NW3 – obsługujący część klubu fitness: sala fitness, pole dance, strefa   kobiet,   cross   fitness,   strefa   SPA   (centrala   nawiewno-wywiewna   o wydatku 11 000 m3/h, z krzyżowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą o mocy 62kW, chłodnicą freonową o mocy 55kW, sekcją filtracyjną)
• system   NW4   –   obsługujący   część   socjalną:   część   sanitarna   i   szatnie (centrala   nawiewno-wywiewna   o   wydatku   7   500   m3/h,   z   krzyżowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą o mocy 41kW, sekcją filtracyjną)
• system NW5 – obsługujący salę zabaw (centrala nawiewno-wywiewna o wydatku 4  300  m3/h z  krzyżowym wymiennikiem  ciepła, nagrzewnicą  o mocy 24kW, chłodnicą freonową o mocy 23kW, sekcją filtracyjną)
• system NW6 – obsługujący pomieszczenia fryzjera, kosmetyczki (centrala nawiewno-wywiewna o wydatku 3 430 m3/h, z krzyżowym wymiennikiem ciepła,   nagrzewnicą   o   mocy   8kW,   chłodnicą   freonową   o   mocy   10kW, sekcją filtracyjną)
• system     NW7     –     obsługujący     pomieszczenie     solarium     (centrala nawiewno-wywiewna o wydatku 2 000 m3/h, z krzyżowym wymiennikiem ciepła,   nagrzewnicą   o   mocy   8kW,   chłodnicą   freonową   o   mocy   10kW, sekcją filtracyjną)
• system WC   – obsługujący wentylatory wyciągowe z toalet (wentylatory wyciągowe,  wywiewki dachowe)

EFEKT:

Kubatura obiektu: ok. 261 131 m3

Dane na temat użytkowników obiektu: http://fitnessplatinium.pl/bratyslawska/o-klubie/

UŻYTKOWNIK

Jacek Kobierski, Dyrektor ds. Inwestycji

Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić współpracę z firmą CentroClima, która jest naszym stałym partnerem odpowiedzialnym za realizację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Po raz kolejny, zlecenie zostało wykonane profesjonalnie i terminowo, a pracownicy wykazali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oraz rzetelnością.

Jacek Kobierski

NADZÓR

Grzegorz Tabor, Inżynier Budowy, Kierownik robót ze strony CentroClima

Z przyjemnością uczestniczyłem w powstawaniu największego klubu sieci Fitness Platinium w Polsce tym bardziej, że jest to już trzynasta z kolei udana współpraca z inwestorem. Ponad 250 000 m sześciennych powietrza poddawane jest codziennie obróbce termicznej przez urządzenia, które montowaliśmy dla użytkowników i klubowiczów Fitnessu.

Grzegorz Tabor

INWESTOR:

Platinium Wellness Sp. z o.o, ul Juliusza Lea 116 30-133 Kraków