KLIENT:

Fideltronik

ADRES:

ul. Nad Drwiną 10, 30- 741 Kraków

TERMIN:

2018 rozpoczęcie pierwszego etapu

2019 rozpoczęcie drugiego etapu

WYZWANIE:

Utrzymanie na hali przemysłowej temperatury powietrza pomiędzy 20-25°C. Wykonanie projektu, montażu oraz serwisu klimatyzacji i wentylacji. 

ROZWIĄZANIE: 

Montaż dwóch central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych o łącznym wydatku 60 tys. m3/h z odzyskiem chłodu i ciepła na wymiennikach rotacyjnych. Urządzenia wyposażone są również w komorę mieszania oraz chłodnico/nagrzewnicę freonową. Za produkcję ciepła i chłodu do central wentylacyjnych są odpowiedzialne powietrzne pompy ciepła. 

PROJEKTANT:

CentroClima

NADZÓR:

Piotr Gustof

KIEROWNIK ROBÓT:

Gabriela Dawid-Bała