ADRES:

ul. Halszki 28a w Krakowie

TERMIN:

maj 2015 – termin rozpoczęcia prac

maj 2015 – termin zakończenia prac

WYZWANIE:

Instalacja wentylacji mechanicznej dla mieszkań, korytarzy i klatek schodowych oraz garażu i pomieszczeń technicznych. Kompleks składa się z dwóch budynków: nr 1, 2 o wysokości 6 kondygnacji. W budynku nr 2 na parterze przewidziano jeden lokal usługowy, a na pozostałych kondygnacjach budynku nr 1 i 2 zaprojektowano 94 mieszkań. Pod oba budynkami zaprojektowano: garaż podziemny dla 47 samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie.

ROZWIĄZANIE:

Na obiekcie zainstalowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o rekuperatory w każdym z lokali mieszkalnych oraz każdej klatce schodowej. Powietrze czerpane jest z kanału zbiorczego, filtrowane i podgrzewane na wymienniku rotacyjnym, a następnie rozprowadzane siecią kanałów w obrębie lokalu mieszkalnego z nawiewem do poszczególnych pokoi. W garażu zamontowana została wentylacja wywiewna mechaniczna sterowana czujnikami tlenku węgla.

OPIS INSTALACJI:

W budynku zaprojektowano indywidualną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną: mieszkań, klatek schodowych i korytarza; wentylację wywiewną dla garażu wielostanowiskowego dla samochodów osobowych sterowaną czujnikami tlenku węgla, wentylację mechaniczną wywiewną pomieszczeń technicznych.
Dla każdego mieszkania zaprojektowano indywidualną wentylację nawiewno-wywiewną z zastosowaniem naściennej centrali nawiewno-wywiewnej firmy Komfovent z wysokosprawnym obrotowy wymiennikiem ciepła (który nie wymaga odprowadzenia skroplin). Rekuperatory sterowane będą zintegrowaną automatyką sterującą, zapewniającą optymalne działanie urządzenia i ustawienie niezbędnych parametrów powietrza nawiewnego. Dodatkowy wyciąg z okapu kuchennego w lokalach mieszkalnych podłączony jest instalacją wentylacyjną do tego samego rekuperatora mieszkaniowego, z tym że proces wywiewu w samym rekuperatorze pomija wymiennik rotacyjny w urządzeniu w celu uniknięcia zaklejenia lamel wymiennika oparami tłuszczu, co w bardzo szybkim tempie doprowadziłoby do zmniejszenia sprawności odzysku ciepła. Wywiew z okapu uruchamiany jest włącznikiem ściennym, powodując otwarcie przepustnicy okapu oraz przestawienie automatyczne wydajności rekuperatora na bieg okapowy. W garażu zainstalowano dwa oddzielne systemy wentylacji wywiewnej. Każdy składa się z dwóch central wywiewnych podwieszanych oraz sieci kanałów okrągłych i prostokątnych z blach stalowej ocynkowanej z zabudowanymi kratkami wywiewnymi nad posadzką i pod stropem garażu. Dla wytłumienia hałasu od wentylatorów wywiewnych zamontowano za centralami na przewodzie tłocznym tłumiki akustyczne. Powietrze z garażu wyprowadzono ponad dach budynku kanałami umieszczonymi w szachtach zawindowych.

GENERALNY  PROJEKTANT:

Zakład Usługowo – Projektowy ”INSTADT” s.c.

KIEROWNIK BUDOWY:

Buma Contractor Cezary Wasilewski

OSOBA WYKONUJĄCA NADZÓR:

Piotr Machnik Wawel Serwis

KIEROWNIK ROBÓT

Jarosław Hrehorowicz, CentroClima

INWESTOR:

Wawel Service sp. z o.o., 31-101 Kraków, pl. Na groblach 21