KLIENT: 

Elektrociepłowania EDF, Kraków

ADRES:

ul. Ciepłownicza 1, Kraków

TERMIN:

grudzień 2010 – rozpoczęcie prac

maj 2011 – zakończenie prac

WYZWANIE:
Serwerownia Wydziału F1 znajdująca się w budynku usług socjalnych BUS była klimatyzowana za pomocą dwóch urządzeń klimatyzacji precyzyjnej o wydajności chłodniczej 32,4 kW każde. Przy założeniach inwestorskich powiększenia pomieszczenia istniejący układ klimatyzacji byłby niewystarczający, aby zapewnić pożądaną temperaturę w pomieszczeniu. Największym wyzwaniem było zorganizowanie prac tak, aby zapewnić ciągłą nieprzerwaną pracę istniejącej serwerowni.

ROZWIĄZANIE:
W związku z tym zaprojektowano dodatkową instalację klimatyzacji serwerowni składającą się z dwóch jednakowych układów o wydajności pokrywającej 100% zapotrzebowania. W I etapie prac wykonano instalację części nowo projektowanej serwerowni wraz z podłogą techniczną i robotami demontażowymi istniejących instalacji do przeniesienia. II etap prac polegał na przebudowie istniejącej serwerowni oraz jej włączenie do układu nowo projektowanego.

OPIS INSTALACJI:
Na życzenie inwestora zaprojektowane zostały urządzenia dla dwóch układów klimatyzacyjnych pokrywających 100% zapotrzebowania na moc chłodniczą. Nowo projektowany układ klimatyzacji precyzyjnej pracuje w układzie kaskadowym, naprzemiennie wraz z urządzeniami klimatyzacji pomieszczenia istniejącej serwerowni, wzajemnie się rezerwując. Jedno z urządzeń nowo projektowanych pracuje równolegle (krzyżowo) wraz z urządzeniem już istniejącym, zaś drugi komplet urządzeń stanowi kaskadę oraz rezerwę w przypadku awarii któregoś z nich. Nowy układ szaf klimatyzacyjnych oparty został o agregaty wody lodowej umieszczone na dachu budynku, które zostały połączone instalacją chłodniczą z szafami klimatyzacyjnymi w pomieszczeniu obok serwerowni za ścianą. Nawiew chłodzonego powietrza następuje przez otwory w dolnej części ściany pod podłogę techniczną, na której stoją RACKI serwerowe. Powietrze chłodzące jest nawiewane kratkami z podłogi bezpośrednio na serwery, a ciepłe powietrze zbierane kanałami umieszczonymi bezpośrednio nad szafami serwerowymi i transportowane w układzie zamkniętym na powrót do szaf klimatyzacyjnych, gdzie ponownie zostaje poddane obróbce chłodniczej. Odebrane ciepło z powietrza przekazane zostaje do wody i wyprowadzone na dach do agregatów chłodniczych. Dla pomieszczenia UPS projektuje się urządzenia klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem, również pracujące w układzie redundantnym. Szafy klimatyzacji precyzyjnej wyposażone zostały w sterownik wbudowany w urządzenie oraz kartę czasową, co pozwala na pełną obsługę parametrów urządzenia oraz na zaprogramowanie naprzemiennej pracy urządzeń oraz pełną redundancję w przypadku awarii któregoś z nich.


GENERALNY PROJEKTANT:

Agencja Projektowa Tekton

NADZÓR:

Jerzy Górecki

GENERALNY WYKONAWCA:

Janex Sp. z o .o.

KIEROWNIK ROBÓT:

Jarosław Hrehorowicz, CentroClima

INWESTOR:

„Elektrociepłownia Kraków” S.A. Wydział FI , ul. Ciepłownicza 1, Kraków