Kolejnym ważnym czynnikiem, który wpływa na dobór klimatyzacji w serwerowni, jest moc cieplna jaką generują pracujące urządzenia elektryczne (serwery, UPSy). W przypadku małych pomieszczeń stosunkowo mało obciążonych cieplnie, stosuje się zazwyczaj klimatyzatory typu split, natomiast jeżeli generowane ciepło przekracza 750 W/m², konieczny będzie montaż profesjonalnego systemu chłodzenia, jakim jest szafa klimatyzacji precyzyjnej. Największym zagrożeniem mogącym doprowadzić do uszkodzenia sprzętu, niejednokrotnie wartego kilkaset tysięcy złotych, są zanieczyszczenia powietrza (takie jak pył, wilgoć oraz zbyt wysoka lub niska temperatura). Zespół optymalnych parametrów technicznych środowiska wewnętrznego serwerowni jest zazwyczaj ściśle określony przez producenta danego produktu. Zbyt duże wahania temperatur mogą doprowadzić do przegrzania się urządzeń i w konsekwencji do awarii. Optymalna temperatura, jaka powinna panować w pomieszczeniach serwerowni, mieści się w granicach 20ºC – 24ºC, podczas gdy wilgotność powietrza powinna wynosić od 45 do 55%. Najważniejsze jest to, żeby temperatura gwałtownie nie wahała się i była stała niezależnie od pory roku.

Mini data center i klimatyzatory typu spilit – czy to wystarczy?

 Na dobór urządzeń wpływ ma również wielkość pomieszczeń informatycznych. W małych serwerowniach, w których moc cieplna generowana przez serwery wynosi do 180 W/m², możemy spotkać się z zastosowaniem klimatyzatorów typu split. Ten typ klimatyzacji składa się z urządzenia wewnętrznego mającego za zadanie chłodzenie lub ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu oraz jednostki zewnętrznej (tzw. skraplacza). Powinniśmy pamiętać o tym, że klimatyzatory typu split ochładzają całe pomieszczenie i nie utrzymują precyzyjnie temp. w pomieszczeniu, gdzie znajdują się wrażliwe elementy elektroniczne. Przy wyborze klimatyzatorów należy również uwzględnić ich temperaturowy zakres pracy. Pamiętajmy o tym, że urządzenia te muszą pracować w trybie chłodzenia nawet wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej -15ºC. W przypadku klimatyzacji split możemy zastosować kilka jednostek tego typu. Aby odpowiednio zapewnić ciągłość pracy w przypadku awarii któregoś z podzespołów, instalacja powinna być zaprojektowana w taki sposób, żeby każdy z zestawów miał moc zdolną do samodzielnego utrzymania żądanych parametrów w pomieszczeniu. Dzięki temu nie dojdzie do uszkodzenia serwerów, a usterki będą mogły zostać naprawione bez szkody na pracę serwerowni.

Klimatyzacja precyzyjna – profesjonalne rozwiązanie dla dużych serwerowni

 W przypadku większych serwerowni istotne jest wydzielenie stref chłodnego i gorącego powietrza dla poszczególnych szaf rackowych, czyli miejsc, w których umieszcza się urządzenia, oraz niedopuszczenie do mieszania się powietrza o różnej temperaturze. Za najbardziej efektywny układ uważa się konfigurację wymkniętych korytarzy tz. kiosków, w której strefa zimna jest zarazem strefą powietrza zasysanego przez szafy rackowe, natomiast strefa gorąca przestrzenią za i nad szafami rackowymi. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie montaż klimatyzacji precyzyjnej, która dysponuje o wiele bardziej skomplikowanym i dokładnym procesem zarządzania powietrzem niż klimatyzacja wykorzystywana w mieszkaniach lub biurach. Stosuje się ją w pomieszczeniach, w których oprócz temperatury musimy kontrolować wilgotność powietrza, wykorzystując przy tym zarówno funkcję nawilżania, jak i osuszania powietrza. Jedną z najważniejszych zalet, jakie posiada klimatyzacja precyzyjna, jest szeroki zakres pracy. Urządzenia te mogą pracować w skrajnych warunkach od -20ºC nawet do 50ºC. Dodatkowo jednostka zapasowa jest w ciągłej gotowości, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo w razie awarii. Dzięki systemom nadzoru zapewnimy szybkie przekazanie informacji o alarmie jednego z urządzeń chłodniczych poprzez wysłanie informacji SMS oraz e-mail do głównego informatyka nadzorującego pracę serwerowni, co umożliwi rozwiązanie problemu w dużo szybszym czasie.

Urządzenie chłodnicze, które montuje się w tak wymagających pomieszczeniach jak serwerownie, muszą wydajnie pracować całą dobę przez okrągły rok. Jednym z najelastyczniejszych modeli są szafy klimatyzacji precyzyjnej, których moc można zredukować do 30% i dodatkowo wyposażyć je w nawilżacze elektrooporowe (utrzymają wilgotność powietrza na poziomie 50-55%, zapobiegając wyładowaniom elektrostatycznym na sprzęcie komputerowym). Każdą z szaf da się zaprogramować tak, by mogły naprzemiennie pracować co 24 godziny. Dzięki temu urządzenia zużywają się równocześnie, a co więcej, w chwili, w której temperatura wzrasta, przekraczając wartość zaprogramowaną w sterowniku, drugie urządzenie automatycznie się włącza, chroniąc sprzęty serwerowni przed przegrzaniem.

A co z kosztami?

Mogłoby się wydawać, że do chłodzenia takich miejsc, jak serwerownie, będzie potrzebne znacznie wyższe zużycie energii niż w przypadku innych pomieszczeń. Tryb free-coolingu, czyli wykorzystanie zimnego powietrza w okresie zimowym, doprowadzi do wyłączenia sprężarek układu chłodniczego opartego na czynniku chłodniczym lub eksploatację przy znacznie niższej wydajności. W tym przypadku bardzo ważne jest cykliczne przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych w obrębie całego systemu klimatyzacji, a także zabiegów serwisowych takich, jak wymiany filtrów czy diagnostyka szczelności instalacji. Dobór oraz montaż klimatyzacji warto powierzyć wykwalifikowanej osobie. Dzięki regularnej konserwacji i serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zapewnimy im wieloletnią i bezawaryjną pracę.

Klimatyzacja precyzyjna będzie doskonałym rozwiązaniem dla pomieszczeń technicznych, serwerowni, banków danych, rozdzielnic elektrycznych i innych pomieszczeń, w których ciepło generowane jest przez specjalistyczny sprzęt informatyczny lub elektryczny. Dobrze sprawdzi się również w laboratoriach i pomieszczeniach specjalnych, w przemyśle spożywczym, mleczarskim, w skarbcach bankowych oraz obiektach wojskowych.