KLIENT:

Hotel Grand Ascot w Krakowie

ADRES:

ul. Szujskiego 4, 31- 123 Kraków

TERMIN:

kwiecień 2016 termin rozpoczęcia prac

 maj 2017 termin zakończenia prac

WYZWANIE:

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji dla obiektu hotelowego w Krakowie

OPIS INSTALACJI: 

W hotelu zainstalowano 7 układów wentylacji nawiewno-wywiewnych w oparciu o centrale wentylacyjne w wykonaniu zewnętrznym umieszczone na dachu budynku oraz w przyziemiu. Wyposażone je w nagrzewnice glikolowe oraz skuteczny odzysk ciepła na wymiennikach rotacyjnych i krzyżowych. Łączna ilość powietrza wentylowanego to ok. 22 000 m3/h. Do central wentylacyjnych doinstalowano chłodnicze agregaty skraplające produkcji japońskiej, wyposażone w sprężarki inwertwerowe i elektroniczne zawory rozprężne, pozwalające na skuteczne i precyzyjne dostosowanie mocy chłodniczej do aktualnego zapotrzebowania. Na poziomie garażu podziemnego zastosowano system wentylacji wyciągowej z automatyką sprzężoną z systemem detekcji CO i LPG. Zarówno system klimatyzacji pokoi hotelowych, jak i pozostałych pomieszczeń dla gości typu foyer oraz restauracji wykonano z wykorzystaniem zmiennej ilością czynnika chłodniczego VRV firmy Daikin. Łączna moc chłodnicza zainstalowanych urządzeń to prawie 300 kW. Cały system klimatyzacji podłączono do grupowego/zbiorczego sterownika centralnego, na którym użytkownik ma możliwość monitorowania pracy każdego z klimatyzatorów. W hotelu został zamontowany niezależny system BMS w oparciu o protokół KNX, do którego również został podłączony system klimatyzacji. To pozwoliło na zamontowanie w pokojach hotelowych jednego sterownika do obsługi grzania i chłodzenia. Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu w restauracji i kawiarni zdecydowano się zamontować systemy aromatyzacji powietrza, które są realizowane siecią kanałów wentylacyjnych, co podkreśla wyjątkowy charakter hotelu.

PROJEKTANT:

Pracownia Architektoniczna Ludomir Książek, ul. Paulińska 29/2, Kraków

GENERALNY WYKONAWCA:

JANEX SP. Z O.O.

NADZÓR:

mgr inż. Wojciech Gębarowski, CentroClima

Prace nad zadaniem były prowadzone w dwóch etapach – z uwagi na konstrukcję połączenia istniejącego budynku z nowym. Dla pełnego komfortu gości i obsługi hotelu, zamontowaliśmy systemy w pełni dostosowane do uwarunkowań i wymagań pomieszczenia – począwszy od  wentylacji i klimatyzacji pokoi hotelowych, sali kawiarnianej, restauracji, pomieszczeń fitness, sal konferencyjnych przez zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych dla kuchni przemysłowej, po wentylację garażu podziemnego sterowaną automatycznie z systemu detekcji CO+LPG, oraz klimatyzację serwerowni

Wojciech Gębarowski

INWESTOR:

GRAND ASCOT SP. Z O.O., UL. SZUJSKIEGO 4, 31-123 KRAKÓW